Tilskudd til tilpasning av bolig

Har du behov for å bygge om boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger. Du kan også søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført av for eksempel arkitekt i forkant av en eventuell ombygging.

Tilskudd til tilpasning av bolig 

Husstander, enkeltpersoner og eldre med nedsatt funksjonsevne som har behov for å tilpasse boligen sin for å kunne bli boende i boligen over tid, kan søke tilskudd. Har du behov for å tilpasse boligen du bor i, kan du søke om finansiering av små eller store ombygginger eller tilpasninger. 

Tilskudd til etablering i egen bolig 

Tilskuddet skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig.  

Tilskudd til utredning og prosjektering 

Har du eller andre i husstanden nedsatt funksjonsevne, og behov for å bygge om boligen for å bli boende? Da kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt. Tilskuddet kan dekke kostnader til faglig bistand til prosjektering, det vil si honorar til arkitekt eller annen fagkyndig. Dette tilskuddet er ikke økonomisk behovsprøvd. 
Ta kontakt med Boligkontoret i kommunen for mer informasjon. 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. mai 2023.

Slik søker du 

Søknadsskjema på Husbankens nettside 
Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden Boligkontoret i kommunen.

Husbanken - tilskudd for privatpersoner

Kontakt

Bostøtte
Mobil 90 79 18 34

Adresse

Besøk oss:
Abel Meyers gate 10,
Namsos
Inngangen er mot Namsos kirke.

Send post til oss:
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Åpningstider

Kontoret er åpent for besøkende tirsdager og torsdager kl. 10.00–14.00. 

Telefontid:
Mandag- fredag 10.00-14.00.