Tilskudd til sommerjobber for ungdom

Trøndelag fylkeskommune og Namsos kommune lyser ut tilskudd til bedrifter for sommerjobber til ungdom.

Bedrifter i Namsos kommune kan søke tilskudd til sommerjobber for ungdom.

Trøndelag fylkeskommune og Namsos kommune lyser ut 10 ukelønner / 10 tilskudd på 7000 kroner til sommerjobber for ungdom i alderen 15-20 år.

Frist for å søke er 18.03.24.

Hvem kan søke?

Det er bedrifter med arbeidsplasser i Namsos kommune som kan søke. Søker kan ha firmaadresse utenfor Namsos Kommune, men må ha ansatte i Namsos kommune som kan veilede ungdommene som får sommerjobb.   

Hvilke jobber gis det støtte til?

Tilskuddsordningen i 2024 er næringsnøytral. Det betyr at det kan søkes tilskudd til sommerjobber i alle typer næringer.

Retningslinjer

  1. Ordningen gjelder for ungdom mellom 15 og 20 år – det vil si årskullene 2004-2009.
  2. Sommerjobbene skal ha minst tre ukers varighet og avvikles i perioden juni/juli/august. En arbeidsuke = 25 - 37,5 timer.
  3. Det gis et tilskudd på 7000 kroner per ungdom som får sommerjobb. Arbeidsgiver, eller eventuelle andre bidragsytere, betaler for resterende uker.
  4. Ungdommene skal ha arbeidsavtale og lønnes etter tariff eller mer.
  5. Bedrifter som får tilskudd, kan ikke ha permitterte.

Hvordan søke?

Send e-post til næringsrådgiver Kjell Ivar Tranås der du opplyser om antall ukeverk det søkes om og arbeidsoppgaver sommervikarene skal brukes til. 

Søknadsfrist er 18.03.24. Søkere får svar innen 15.04.24.

Tilskuddene utbetales etter at sommerjobbene er avsluttet og kommunen har mottatt rapport fra søker. Frist for rapportering er 25.08.24. 

Har du spørsmål knyttet til utlysningen? Ta kontakt med næringsrådgiver Kjell Ivar Tranås.
 

Kontakt

Kjell Ivar Tranås
Spesialrådgiver
E-post
Mobil 47 81 72 62

Utvikling