Namsos kommune

Sterk og stødig, treningsgrupper for seniorer

Sterk og stødig, treningsgrupper for seniorer

"Sterk og stødig" passer for hjemmeboende eldre som klarer seg godt i eget hjem uten særlig bistand fra kommunen. Vi ønsker å starte opp flere grupper fordelt rundt i hele Namsos kommune.

Kan du tenke deg å bli instruktør?

Vi trenger hjelp av engasjerte frivillige som kan tenke seg å bli instruktør. De frivillige får delta på instruktørkurs og får faglig oppfølging av fysioterapeut i kommunen videre. Dette blir artig og du får trent selv samtidig!

Vil du delta i treningsgruppen?

Den norske modellen "Sterk og stødig", forebyggende treningsgrupper for seniorer, baserer seg på flere internasjonale studier som har undersøkt effekten av balanse- og styrketreningsprogram for eldre med risiko for fall og funksjonssvikt. Målgruppen for "Sterk og stødig" er hjemmeboende eldre som klarer seg godt i eget hjem uten særlig bistand fra kommunen. De må være i stand til å gå uten hjelpemidler innendørs, men erfarer endringer i bevegelsesfunksjon, ustøhet i enkelte situasjoner, redusert gangfunksjon og som redsel for å falle og/eller har falt. 

Vi vil gjerne ha deg med som deltager i treningsgruppen hvis du tror dette passer for deg. 

Hva kan vi tilby?

Tilbudet vil være et lavterskel helsefremmende og forebyggende gruppetilbud som går en gang i uka. Du finner mer informasjon på hjemmesiden til Sterk og stødig.

Kontaktinformasjon

Hvis du vil delta i en av våre treningsgrupper, eller kan tenke deg å bli instruktør kan du ta kontakt med en av oss fysioterapeutene: