Rapporter etter Helseundersøkelsen i Trøndelag HUNT4

Her er en  oversikt over de første delrapportene fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT).

 1. Selvopplevd helse, kroppsmasse og risikoatferd blant ungdom
  (Helsestatistikk-rapport nummer 1 fra Ung-HUNT4, utgitt 19. mars 2020)
  Rapporten  inneholder helsestatistikk for ungdommer etter datainnsamlingen i Ung-HUNT i tidligere Nord-Trøndelag. Rapporten gir ikke et fullstendig bilde, men tar for seg følgende tre viktige temaer: selvopplevd helse, kroppsmasse og risikoatferd. Den peker på enkelte endringer blant ungdom fra 1990-årene og fram til i dag.
 2. Helse og kronisk sykdom i Trøndelag 2019
  (Helsestatistikk-rapport nummer 2 fra HUNT4, utgitt 25. mars 2020)
  Dette er den første rapportenn som presenterer tall fra hele Trøndelag fylke og tar for seg to viktige overordnede helsemål: folks oppfatning av sin egen helse samt spørsmål om langvarig begrensende sykdom.
 3. Folkehelse i Trøndelag
  (Folkehelsepolitisk rapport med helsestatistikk fra HUNT inkludert tall fra HUNT4 (2017-19), utgitt 30. juni 2019). Rapporten ble utgitt som innspill til å sette folkehelse og samfunnsmedisinske prioriteringer på dagsorden i de politiske partiene, kommunene og i fylkeskommunen før valget høsten 2019.

Rapportene finnes også ved å gå inn på HUNTs nettside: www.ntnu.no/hunt.

Neste rapport, som vil foreligge medio mai 2020, skal omhandle levevaner (fysisk aktivitet, tobakk, alkohol og kosthold).