Omvalg - fylkestingsvalget i Moss

Kommunal- og distriktsdepartementet påbyr omvalg i fylkestingsvalget i Moss kommune. 

Velgere som vil avlegge stemme utenfor Moss kommune, må henvende seg til den kommunen vedkommende bor i for å avtale tidspunkt for stemmegivning. 

Ønsker du å forhåndsstemme ved omvalget?

Forhåndsstemmeperioden er 13.-24. november. Sted: Namdalshagen.

Siste frist for å avtale tidspunkt er 22. november kl. 12.00.

Ta kontakt for å forhåndsstemme

Kontakt

Sentralbordet
E-post
Telefon 74 21 71 00

Åpningstider hverdager: kl. 08.00-15.30