Namsos kommunes plan- og høringsportal - Namsos kommune

Namsos kommune

Namsos kommunes plan- og høringsportal

Namsos kommunes plan- og høringsportal

Leter du etter planer eller høringer? Da bør du besøke vår planportal.

Plan- og høringsportal - Namsos kommune

På planportalen kan du:

  • lese om planer som er under arbeid
  • sende inn innspill på planer som er ute på høring
  • lese om hvordan du som innbygger kan medvirke i planprosesser 
  • lese om Namsos i tall

Namsos i tall

Vi lager også "Namsos i tall", hvor du vil finne oppdaterte fakta om Namsos - befolkningsutvikling, helsetilstand, arbeid og sysselsetting med mer. Denne statistikkbanken vil danne grunnlag for planarbeidet i Namsos kommune, og grunnlag for rapportering til kommunestyret om "ståa".

Har du kommentarer, innspill, forbedringsforslag til planportalen? Ta kontakt med webredaksjonen - e-post finner du nederst på denne siden.

Planportalen er fortsatt under utvikling og oppbygging

Vi arbeider fortsatt med å få mer innhold på plass og skal arbeide med dette høsten 2021.

Kontakt

Webredaksjonen
E-post