Møt Jostein Grimstad - den nye kommunedirektøren

Det er bare å lære seg navnet. Jostein Grimstad er ny kommunedirektør i Namsos kommune. Den nye topplederen er fersk i jobben, men godt kjent med både Namdalen og det å lede kommuner. 

Navn: Jostein Grimstad

Stilling: kommunedirektør

Alder: 53

Fra: Verdalen

Familie: gift, tre voksne barn

Utdanning: diplomøkonom, topplederprogram i Politiet

Yrkeserfaring: kommunedirektør/rådmann i Verdal kommune siste 10 år, rådmann i Mosvik kommune, administrasjonssjef i Nord-Trøndelag politidistrikt, fylkesøkonomisjef i Østfold, assisterende fylkesøkonomisjef i Nord-Trøndelag

Hobbyer: friluftsliv, ski, båt

Han er helt fersk i nyjobben og den nye kommunedirektøren har knapt rukket å ta i bruk hverken kontor eller nyhuset. Grimstad har kjøpt hus på Bangsund, men "hjemme" blir fortsatt på Inderøya der han bor med kona, som kommer derfra. Alt blir forresten ikke nytt i Namsos for kommunedirektøren. På Bangsund har han gamle kollegaer rundt seg i nabolaget fra mange år i politiet.

Hvorfor Namsos kommune?

- Tre kommuner har slått seg sammen til en, det er fryktelig spennende. Det tekniske er gjennomført, men nå skal kommunen og organisasjonen utvikle seg videre, det er faglig veldig spennende. Jeg hadde dessuten vært rådmann i Verdal kommune i 10 år - da kan det være sunt både for Verdal og meg med et skifte. Men hvorfor akkurat Namsos? Jo, Namsos og Verdal er litt likt kulturelt og i væremåte. Jeg er forøvrig halvt Namdaling, mora mi er fra Namsskogan, jeg har vært mye i Namdalen og trives med det namdalske lynne, avslører Grimstad.

 

Jostein Grimstad på kontoret på Samfunnshuset i Namsos. - Klikk for stort bildeJostein Grimstad startet som kommunedirektør i Namsos kommune 01. oktober 2020. Ole Morten Melgård / Namsos kommune

 

Endringer

Den nye kommunedirektøren er ikke helt ukjent med endringer. I Politiet hadde han ansvar for sammenslåingen av Innherred politidistrikt og Namdal politidistrikt. I Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde han ansvar for hvordan fylket skulle omstille seg etter at sykehusene ble overført til staten. I Verdal ble det ny runde med endringer med nedlegging av Innherred samkommune, som besto av Verdal og Levanger. På den tiden fantes det forøvrig kun én annen samkommune, Midtre Namdal samkommune, et samarbeid mellom Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes. Nå er begge samkommunene historie. 

- Ingen vet hvordan framtida blir. Da jeg startet i Verdal kommune var det for eksempel ingen som snakket om digitalisering. For ansatte betydde digitalisering mange endringer i jobbhverdagen. Endringsdyktighet er viktig kompetanse for organisasjonen. Vi skal ha hverdagslige, jevne endringer, vi skal ikke stoppe opp hvert fjerde år for å drive endring, forteller den nye kommunedirektøren. 

Grimstad legger vekt på at en kommune må kunne håndtere endringer, men det stopper ikke der.

- Av og til skal kommunen være med på å definere utviklingen, ikke bare vente på det som skjer. 

 

Folkestyre 

- Hva er den største forskjellen på å lede en kommune og en privat bedrift?

- Den største forskjellen er at en kommune er en del av et folkestyre. Og å sørge for at folkestyret fungerer godt er en viktig del av denne lederrollen. Folkestyre betyr også at kommunen ledes av et styre som ikke alltid er enige om retningen, og der deler av styret kan ta over makta ved neste valg. Det gir en annen dynamikk opp mot den administrative lederrollen, sier Grimstad.

- Alt skal dessuten være transparent i kommunen, alt må tåle dagens lys, vi kan ikke ta igjen døra for å bestemme ting. I tillegg er målene i en kommune mye mer komplisert enn i en privat bedrift, målet er ikke økonomisk profitt. Det er et bredt sett av målsettinger, også delvis motstridende. Og så er det jo mye artigere å lede en kommune da, smiler Grimstad. 

- Hvorfor det?

- Samfunnsutvikling er artig, kombinert med at i en så stor organisasjon har ledelse betydning, jeg trigges av strukturert lederskap. 

 

Samskaping

Den nye kommunedirektøren er opptatt av samskaping.

- Vi må være gode på samskaping, å skape sammen med innbyggerne. Jeg ønsker at Namsos kommune skal være virkelig god på dette. På 70-tallet var det litt sånn "kommunen mot innbyggeren", så kom 80-tallet med New Public Management og "kommunen for innbyggeren", som liksom bar dem gjennom livet. Nå er det kommunen MED innbyggeren. Å skape prosesser der vi skaper sammen blir viktig for alle kommuner, spesielt for alle som ikke vokser like mye som Oslo. Samspill med frivilligheten blir viktig, poengterer Grimstad.

- I frivilligheten blant innbyggerne er det så mye kompetanse og så mange ressurser. Å få disse i et samspill med kommunen på en systematisk måte, i både tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling, blir viktig, utdyper kommunedirektøren. 

 

Planer for Namsos kommune

- Hvilke planer har du for Namsos kommune?

- En kommune er en stor maskin. Det ligger mye planer og retninger. Så langt er jeg mest opptatt av å fortelle hvordan jeg tenker om en del ting. Jeg er opptatt av at vi skal bygge enhet, og fundamentet for det er for meg verdibasert lederskap der dialog er viktig. Det blir mye fokus på helhet og samhandling mellom ulike deler av virksomheten, forteller Grimstad. 

- Du var ti år i Verdal kommune. Hvor mange blir du i Namsos kommune?

- Vi får se. Det sies at rådmenn og fotballtrenere er en utsatt rase, smiler den nye kommunelederen.

Kontakt

Jostein Grimstad
Kommunedirektør
E-post
Mobil 95 84 81 48