Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner

Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. 

Alle som søker må være registrert i Frivillighetsregistret.

Hvordan søker du?

  • Du søker på elektronisk søknadsskjema og må logge inn via ID-porten. 
  • Ta kontakt med Lotteri- og stiftelsestilsynet om du har spørsmål eller opplever problemer med søknadsskjemaet. De kan hjelpe til med utfyllingen av skjemaet.

Søknadsskjema momskompensasjon

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere. 

Les mer om ordningen på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet På denne siden finner du også informasjon om oppdateringer som dere må vite om i 2023.