Lokale forskrifter etter ny opplæringslov - send inn ditt innspill.

Namsos formannskap har vedtatt å legge nye forskrifter etter ny opplæringslov ut på høring. Ny opplæringslov trer i kraft fra 1. august 2024. 

Du kan nå sende inn dine innspill til disse forskriftene:

Frist for å sende inn din mening er 24. mai 2024.

Endelig behandling gjøres i Namsos kommunestyre 20. juni 2024

Send ditt innspill

Du kan bruke det digitale skjemaet for å sende inn ditt innspill:

Skjema for innspill

Andre måter å sende ditt innspill på:

  • Send e-post til postmottak@namsos.kommune.no Merk e-post “Høring nye forskrifter 01.08.2024”
  • Sende pr. post til Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 Jøa, merkes “Høring nye forskrifter 01.08.2024”