Kunst i Barne- og familietjenesten

Torsdag 14.12. var det åpning av kunsten i Barne- og familietjenesten. Verket «Anna selv tredje» av kunstneren Gunvor Nervold Antonsen består av 14 relieffer i poppeltre som er plassert ulike steder i bygget. 

I dette prosjektet er det lagt vekt på kunst som henvender seg til et stort og mangfoldig publikum i alle aldre, uavhengig av nasjonalitet og kulturell bakgrunn, religion, alder, språk og helsesituasjon. Vi har fått et kunstverk som klarer å vise oss noe av det universelle ved å være menneske. De fjorten relieffene har motiv som mor og barn, stjerner, planter, solstråler, ild og vann. Sammen forteller de en historie om forandring og uendelighet, om det som lysner og spirer, trygger og forsoner. 

Målet er at gjennom kunsten skapes gode omgivelser og rom for de møtene mellom mennesker som skal skje her, at det vil gi en identitet til bygget og bidra til stolthet for de ansatte.

Kunstprosjektet er det aller første kunstprosjektet innkjøpt etter kommunens nye ordning for kunst i offentlige rom. Formålet med ordningen, som ble vedtatt i 2020, er blant annet å bidra til aktiv kunstformidling og økt forståelse av kunst. Det er å gi befolkningen anledning til å oppleve kunst i eget nærområde og i møte med kommunale bygg og uterom. 

Ordningen organiseres ved at det opprettes et kunstutvalg som ledes av en kunstkonsulent. I dette tilfelle har kunstutvalget bestått av Knut Ove Lillemoen som virksomhetsleder for Eiendomsavdelingen, Gudrun Flatebø som er rådgiver ved Kultur og integrering, Sara Cornelia Greiff fra Kunstmuseet, og Line Andreassen som jobber ved PP-tjenesten som brukerrepresentant. Kunstkonsulent Tina Skedsmo har ledet arbeidet.

De fleste relieffene i serien henger ved inngang og i trappeoppgang, og er tilgjengelige for de som ønsker å se dem i byggets åpningstid. Noen henger i venterom og inne i avdelingene og krever avtale dersom en ønsker å se dem.