Kommunedirektøren anbefaler at Namsos kommune donerer en brannbil til Ukraina

Namsos kommune ønsker å støtte sivilsamfunnet i Ukraina med en liten brannbil som ved hjelp av Norsk ukrainsk brann- og ambulansestøtte raskt kan bli levert til brannvesen i de sørlige og østlige deler av Ukraina.

Typen kjøretøy er etterspurt av brannvesen i Ukraina og vil hjelpe sivilsamfunnet i Ukraina i deres forsvarskamp mot Russland. NUBAS sin erfaring er at slik støtte, i tillegg til å styrke brannberedskapen, gjør at det ukrainske sivilsamfunnet opplever at de ikke står alene i en svært vanskelig situasjon.

Ukraina har behov for mye materiell

Krigen i Ukraina startet med Russlands aggresjonskrig den 24. februar 2022 og sivilsamfunnet i landet har i over 15 måneder blitt utsatt for store prøvelser. Brann og redningstjenesten i Ukraina må løse mange krevende oppdrag som resultat av bombinger og rakettangrep på infrastruktur og sivilbefolkning. De har behov for mye materiell for å løse oppdragene sine og mye av materiellet de har er gammelt, det slites ut og brukes opp. Det er også eksempler på at brannstasjoner angripes og sekundærangrep på skadested etter at redningsinnsatser er satt i gang, noe som gjør at personell og kjøretøy går tapt.

Donerer en liten brannbil med blålys/sirener og røykdykkerseter

I forbindelse med utskifting av innsatslederbilen til Namsos brann og redning er innbytte av en 2006 Toyota Landcruiser en del av finansieringen. Bilen er utstyrt som en liten brannbil med blålys/sirener og røykdykkerseter. Det er åpnet for at Namsos kommune ikke bytter inn bilen som i utgangspunktet avtalt, men betaler fastsatt verdi i kontrakten på 215.000 kroner. Kontraktspartner Otto Moe AS har signalisert at de kan bidra med å gjennomføre service og klargjøring av bilen før den sendes til Ukraina.

To gule brannbiler i en garasje. - Klikk for stort bildeBilen som kommunen ønsker å donere er en Toyota Landcruiser utstyrt som en liten brannbil med blålys/sirener og røykdykkerseter. Namsos brann og redningsvesen

Norsk ukrainsk brann- og ambulansestøtte (NUBAS)

Norsk ukrainsk brann- og ambulansestøtte (NUBAS) er en frivillig organisasjon som har som formål å effektivt overlevere donasjoner av brannbiler, ambulanser, rednings- og beskyttelsesklær for redningspersonell til krigsrammede Ukraina. NUBAS har siden mars 2022 gjennomført 10 kolonner med levering av 97 brannbiler og ambulanser til Ukraina. Leveransene gjennomføres av frivillige, hovedsakelig med bakgrunn fra nødetatene, og er en svært god og effektiv måte å levere bilen raskt til områdene i sør og øst i Ukraina der behovet er størst.

Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å vedta og donere brannbilen til Ukraina

Saken skal opp i kommunestyret 22. juni. Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å vedta og donere Toyota Landcruiser til Ukraina.

Kontakt

Håvard Sæther
Brannsjef
E-post
Mobil 48 09 97 98