Kommunalt bolystfond

Namsos kommune har satt av 500.000 kroner i et eget bolystfond. Midlene skal brukes på tiltak som gjør det mer attraktivt å flytte til og bo i Namsos kommune, tiltak som styrker innbyggernes tilhørighet til lokalsamfunnet og tiltak som styrker Namsos som regionby. 

Prosjekter som understøtter FNs mål om sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft prioriteres.

Hvem kan søke?

Bedrifter og organisasjoner registrert i kommunen, og enkeltpersoner bosatt i kommunen, kan søke tilskudd til prosjekter som fremmer bolystfondets formål i kommunen.

Hvor mye kan det søkes om?

Veiledende maksimalsats for støtte er inntil 100.000 kroner per prosjekt. I prosjekter med stort potensiale kan det vurderes å gå inn med et større beløp.

Når er søknadsfristen?

I 2024 er det to søknadsfrister for fondet: 26. mai og 10. oktober. Fra 2025 vil det bli tre søknadsfrister i løpet av året.

Her kan du lese retningslinjene for bolystfondet.

Søknadsskjema for bolystmidler

Kontakt

Brit Randi Sæther Pedersen
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 48 19 45 33