Influensavaksine

For noen kan influensa gi alvorlige helsekomplikasjoner. Barn og voksne i risikogrupper anbefales derfor å ta influensavaksine årlig. 

 Informasjon om influensavaksine

Hos Helsenorge får du informasjon om influensavaksine.

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl i henhold til risikonivå 3 i Mattilsynets plan for forebygging og bekjempelse av aviær influensa. 

For begrunnelse se egen artikkel: Sesonginfluensavaksine til personer i fjørfenæringa ved utbrudd av fugleinfluensa

Hvor kan jeg ta influensavaksine?

Namsos helsestasjon

Det er mulig å få korona- og influensavaksine på Namsos helsestasjon på fredager.

Telefontid for å bestille vaksine:

 • Tirsdager kl. 14.00-15.00.
 • Torsdager kl. 14.00-15.00.

Apotek 1 Namsos (Storsenteret)

Du bestiller time ved å logge inn i helseboka, eller ring telefon 74 22 60 60.

Apotek 1 Rock City

Du bestiller time ved å logge inn i helseboka, eller ring telefon 74 28 77 00.

Logg inn i helseboka for å bestille time til koronavaksine.

Hva koster vaksinen?

Hos apoteket koster vaksinen 399,-

Spørsmål og svar om influensavaksinen

Ønsker du mer informasjon?

Vaksine mot influensa - Helsenorge

Kontakt

Namsos helsestasjon
E-post
Mobil 94 80 30 03

NB: Ikke send sensitive opplysninger på e-post.

Trenger du øyeblikkelig hjelp?

Ta kontakt med:

 • Din fastlege eller
 • Legevakt, tlf. 116 117