Høring - Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri i Namsos kommune

I forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 26. juni 2002 med endringer, har DSB gitt kommunene hjemmel for å innføre gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri. Nå kan du komme med innspill.

Namsos kommune ønsker å dekke faktiske utgifter som er knyttet til saksbehandling og stedlige kontroller i forbindelse med søknad om handel med fyrverkeri gjennom å innføre denne lokale forskriften.

Dokumenter i saken

Frist for innsending av innspill

Høringsfrist er 7. august 2023

Send inn ditt innspill

Vi anbefaler at du sender inn ditt innspill via det digitale skjemaet:

Send inn ditt innspill

Andre måter å sende inn på:

Har du spørsmål?

Kontaktperson: 
Nikolay Coogan Vatne, avdelingsleder forebyggende
Brann og redning
E-post: nikolay-coogan.vatne@namsos.kommune.no
Telefon: 90 94 73 63

Kontakt

Nikolay Coogan Vatne
Avdelingsleder forebyggende
E-post
Mobil 90 94 73 63