Gjermund og de frivillige - Namsos kommune

Namsos kommune

Gjermund og de frivillige

Gjermund og de frivillige

"En positiv kar!" Det var dommen rundt kafébordet da Namsos kommunes nyansatte prosessdriver for frivilligheten besøkte Bygdakaféen på Namdalseid denne uka.

Gjermund Rye er nyansatt i den splitter nye stillingen prosessdriver kommune og frivillighet. Stillingen med det litt kryptiske navnet er opprettet for å utvikle samarbeidet mellom kommune og frivillighet, lag og foreninger.

For å lære mer om hvilke behov frivilligheten har, og hvordan kommunen kan styrke frivilligheten og frivillig arbeid, skal prosessdriveren ha tett kontakt med ulike organisasjoner.

En trivelig frivillig dag

En av de første organisasjonene til å få besøk av Gjermund Rye ble Namdalseid frivilligsentral som driver bygdakafé på Namdalseid og Statland.

­– Det ble en trivelig dag på Bygdakafé på Namdalseid. Jeg fikk møtt de frivillige på kjøkkenet, og drukket kaffe med gjestene. De jeg snakket med var enige om at frivilligsentralen fungerer godt, og at den er et viktig sosialt møtepunkt på Namdalseid, forteller prosessdriver Gjermund Rye.

Fem mennesker sitter rundt kafébord. - Klikk for stort bildeEn av de første organisasjonene til å få besøk av Gjermund Rye ble Namdalseid frivilligsentral som driver bygdakafé på Namdalseid. Fra venstre: Lillian Staven, Per Arve Lie, Jostein Sæther og Gjermund Rye. Bak skimtes Knut Staven. Namsos kommune  

Men det ble tid til mer enn bare kaffedrikking.

– Jeg fikk også omvisning i kjelleren på samfunnshuset på Namdalseid, der LHL har bygd opp et treningssenter til glede for hele bygda. Kommunen stiller lokaler til disposisjon, mens LHL har ansvaret for drifta. Fysikalsk senter i samme bygg låner også apparatene i sin daglige drift, forteller Rye.

Felles arena

Namsos kommune har over 200 små og store frivillige lag og organisasjoner spredt rundt i kommunen.

– I dag mangler det en struktur for samhandling med denne frivilligheten, med unntak av idrettsråd. Å skape et forum for kommunikasjon, samhandling og samskaping er avgjørende for å kunne legge til rette for de frivillige, og for å dra nytte av disse ressursene som er i kommunen på en best mulig måte, forteller Rye.

Prosessdriveren forteller videre at det i arbeidet med å få dette på plass blir viktig med innspill fra innbyggere og ansatte i kommunen.

Kontinuerlig dialog

– Målet er at Namsos kommune får etablert en arena for kontinuerlig dialog med frivillig sektor. Dette kan være et frivillighetsforum eller et frivillighetsråd, eller et kulturforum eller kulturråd. Her skal alle frivillige organisasjoner i kommunen inviteres til å delta, sier Rye.

Prosessdriveren forteller at en slik samhandlingsarena vil fungere både som talerør, kommunikasjonskanal og vaktbikkje, og at dette har vært et uttrykt ønske fra frivilligheten selv.

I kommuneplanens samfunnsdel står det at Namsos kommune skal utvikle samarbeidet mellom kommune og frivillighet, lag og foreninger. Prosessdriver Gjermund Rye blir sentral i dette arbeidet.

Gjermund Rye:

  • Prosessdriver kommune og frivillighet.
  • Fra Lurøy på Helgeland. Flyttet til Namsos som tiåring. Bor på Bjørum.
  • Er utdannet lærer, men har hatt ulike jobber de siste årene, blant annet prosjektleder i «Ung i Overhalla».
  • Er selv frivillig. Er skitrener for ungdom i Spillum IL, og har vært aktiv i styret i sykkelklubben i mange år.
  • Var med på hele Arctic Race som frivillig (fra Mo i Rana til Trondheim). 

Lag og foreninger i Namsos kommune

Kontakt

Sentralbordet
E-post
Telefon 74 21 71 00

Åpningstider hverdager: kl. 08.00-15.30