Fra kirke til mur til kunst

En stein fra den bombede gammelkirka i Namsos flytter til Oslo. Etter lang tjeneste som støttemur i Vika blir den nå til slutt bakkekunst i regjeringskvartalet.

Kirkestein i Namsos blir del av kunstverk i Oslo.

I Oslo får steinen selskap av andre steiner fra blant annet fortau, broer, gjerder, murer, demninger, kraftstasjoner, fabrikker, rådhus og skoler rundt om i landet.

To menn med spett løsner stor stein fra steinmur. - Klikk for stort bildeForsiktig lirkes steinen fra gammelkirka løs fra muren i Vika. Namsos kommune / Ole Morten Melgård

Namsos blir del av regjeringskvartalet

De mange ulike steinene skal legges ned i bakken og bli en del av et kunstverk i det nye regjeringskvartalet som bygges opp etter terroraksjonen i 2011.

To menn med spett får stor stein fra steinmur over i grabb på gravemaskin. - Klikk for stort bildeMaskinfører Morten Stakset og hjelpemann Henrik Heia fra firmaet Sverre Havik AS får steinen trygt over i grabben på gravemaskina. Namsos kommune / Ole Morten Melgård

Gjennom kunstverket inviteres hele landet til å være en del av gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet, skriver KORO (Kunst i offentlig rom) om prosjektet.

Den palestinske kunstneren Jumana Manna ønsker gjennom verket blant annet å si at noe må gis opp for at et kollektiv skal fortsette å leve.

Stein med dramatisk historie

– Dette er en stein som bærer med seg mye lokalhistorie, og som nå blir en del av en større nasjonal historie, sier Gudrun Flatebø, prosjektleder i Namsos kommune.

To journalister med kamera og mobiltelefon filmer og fotograferer mens to andre menn står ved grabb de skal ha stein over på. - Klikk for stort bildeNRK og Namdalsavisa foreviger steinen som er på flyttefot. Namsos kommune / Ole Morten Melgård

Under den store bybrannen i Namsos i 1897, brant også byens kirke, som da var bygd av tre. Det ble deretter bestemt å bygge en ny kirke i stein. Nedenfor det som i dag er Fredriksbergparken ble det laget et steinbrudd hvor de hentet ut stein til kirka, som ble vigslet i 1903. 

Da Namsos ble bombet sønder og sammen av nazistene den 20. april i 1940 sto bare deler av steinmuren til kirka igjen. Denne ble revet, og gjenbrukt flere steder, blant annet til støttemuren i Vika. 

Kvinne smiler mens hun later som at hun prøver å løfte diger stein som ligger på en palle foran anleggsmaskin. - Klikk for stort bildeSteinen er klar for reisen videre til Oslo. Prosjektleder i Namsos kommune, Gudrun Flatebø, konstaterer at det er tunge saker. Namsos kommune / Ole Morten Melgård

– Da Namsos kommune ble spurt om å bidra med en stein til dette flotte kunstprosjektet svarte vi raskt ja. For å finne den rette steinen har vi samarbeidet med folk fra både Namdalsmuseet og historielagene. Flere trakk fram muren i Vika med steinene fra gammelkirka. Med kirkesteinen bidrar vi med en sentral bit av Namsos bys historie, forteller en fornøyd Gudrun Flatebø i Namsos kommune.

Bygulvet med blant annet kirkesteinen fra Namsos skal etter planen være ferdig i 2025.

Steinmur med gapende hull midt på der det mangler en stein. - Klikk for stort bildeHer lå kirkesteinen i mange år. Det gapende hullet i muren skal erstattes av en plakett med informasjon om historien og kunstverket. Namsos kommune / Ole Morten Melgård


 

Kontakt

Gudrun Flatebø
Prosjektkoordinator
E-post
Mobil 99 44 93 29