Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann

Nå kan du sende inn innspill i forbindelse med ny forskrift. Frist for å komme med innspill er 17. mars 2021.

Bakgrunnen for egen lokal forskrift

Avløpsanleggene omfatter ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg, og det er vanlig at abonnentene knytter seg til disse anleggene og belaster det med avløpsvann uten noen form for rensing eller forbehandling. Avløpsanleggene er dimensjonert og utformet slik at de kan ta hånd om vanlig sanitært avløpsvann fra boliger og forretningsbygg.

Avløpsanleggene tar imidlertid også imot avløpsvann med en kvalitet som avviker mye fra sanitært avløpsvann.

Namsos kommune har en forskrift som ble etablert i 2014. Det er forurensningsloven og avløpsdelen i Forurensningsforskriften (heretter kalt Avløpsforskriften) som gir kommunene mulighet til å fastsette kommunale (lokale) forskrifter på visse områder.

Rådmannen besluttet i 2014 at det skulle vedtas en kommunal forskrift som gjelder utslipp av oljeholdig avløpsvann etter Avløpsforskriftenes § 15-6 og påslipp til offentlig avløpsnett etter Avløpsforskriftenes § 15A-4 (påslippsavtaler).

Det er denne forskriften som må vedtas på nytt i ny kommune.

Dokumenter i saken

Send inn ditt innspill

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Frist for tilbakemelding er 17.03.2021.

Hvis du ikke kan bruke skjemaet på denne siden, så fins det andre muligheter: