Demensuka 2023

Demensuka arrangeres av Namsos kommune for første gang 18.22.09. Alle arrangementer er gratis for innbyggere og pårørende.

Demens

I dag har over 100 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet dobles de neste tjue årene. Mange tror demens kun rammer eldre, men også yngre personer kan få demenssykdom. Over 400 000 er nær pårørende til person med demens. Demens skyldes sykdom i hjernen, og er ikke en naturlig side ved aldring. Evnen til logisk tenkning blir påvirket og etter hvert blir det vanskelig å klare seg på egenhånd og utføre hverdagslige aktiviteter. Mange opplever endringer i humør og væremåte.

Hva er demensuka?

Demensuka arrangeres av Namsos kommune sin demenskoordinator og hukommelsesteam. Programmet inneholder aktiviteter for innbyggere med demenssykdommen og deres pårørende.

Program for demensuka

Mandag 18.09.

Kl. 17.30–20.30:  Malekurs hos Ingunn Fossland. Adresse Kattmarkvegen 28, 7802 Namsos.

Tirsdag 19.09.

Kl. 12.00–14.00: Grilling på Sagbruksmuseet og historier fra gamle Namsos av Gunnar Hojem. 

Onsdag 20.09.

Kl. 10.00–12.00: Åpen dag på Grande gård hos Anne Ovidie Hagerup. Adresse Grandevegen 7, 7863 Overhalla.

Torsdag 21.09.

Kl. 18.30: Konsert med Tomas Brøndbo på Barrique, Namsos kulturhus.

Påmelding

Du melder deg på til arrangementene ved å bruke skjemaet under eller på telefon til Hukommelsesteamet ved Hilde Heggdal, telefon 91 16 09 89.