Bru til Jøa er mulig

En fersk rapport viser at bru til Jøa er mulig å bygge. Den nye utredningen av flytebru til Jøa med tilførselsveger skal behandles av kommunestyret i Namsos kommune denne uka.

Bru til Jøa var en viktig forutsetning da Fosnes kommune gikk inn for kommunesammenslåing med Namsos kommune og Namdalseid kommune.

Dette har blitt fulgt opp i intensjonsavtalen for kommunesammenslåingen, og gjennom vedtak i Fylkestinget i Trøndelag om å utrede kryssing mellom fastlandet og Jøa.

 

Illustrasjon som viser brualternativer til Jøa.  - Klikk for stort bildeIllustrasjon som viser brualternativer til Jøa. Multiconsult

 

 

Rapporten er klar

Nå konkluderer altså en ny rapport med at det er mulig å bygge flytebru til Jøa, og det er også beregnet hvor mye dette vil koste.

Rapporten skal behandles av kommunestyret i Namsos kommune 24. mars. Kommunestyret skal da ta stilling til om rapporten gir et godt nok kunnskapsgrunnlag for videre behandling.

Kommunedirektøren i Namsos kommune mener at utredningen gir et godt kunnskapsgrunnlag for å gå videre med arbeidet med bru til Jøa. Kommunedirektøren påpeker også at det er viktig for utviklingen av øysamfunnet Jøa at ferja blir erstattet av bru.

Både Namsos kommune og Trøndelag fylkeskommune har deltatt i utredningsarbeidet. Namsos kommune har bidratt med nesten 5 millioner kroner til utredningen som er gjort, mens fylkeskommunen har satt av 10 millioner kroner til dette prosjektet.

Veien videre

I utredningen er det skissert ulike modeller for finansiering av bru til Jøa.

Det er blant annet sett på bompengefinansiering sammenlignet med ferjepriser.

Fylkeskommunen har bedt om en tilbakemelding fra Namsos kommune på om kommunen kan bidra til finansiering av en bruløsning.

Kommunedirektøren vurderer at bygging og drift av fylkesveger er fylkeskommunens ansvar, også finansielt, men ber allikevel kommunestyret om fullmakt til å forhandle om et kommunalt bidrag innenfor en ramme på mellom 10 og 14 millioner.

Fylkestinget i Trøndelag fylkeskommune skal behandle mulig bygging av bru til Jøa i juni i år. Her vil fylkeskommunen vurdere kostnaden på flytebru opp mot ferje.

Jøa t´ land 24/7 - presentasjon til formannskapet i Namsos kommune (PDF, 3 MB)

Jøa t´ land 24/7 - Utredning av flytebru med tilførselsveger (PDF, 20 MB)