Arbeid med nye planer

Vi ønsker oss fortsatt innspill til kommunens nye planer.

Medvirkning til kommunale planer: folkemøter

Siden nyttår har en delegasjon fra Namsos kommune reist rundt i hele kommunen, for å be om innspill til tre nye, kommunale planer: Kommuneplanens arealdel (arealplanen), temaplan for helhetlig oppvekstmiljø og temaplan for kultur, idrett og frivillighet. Det har blant annet vært avholdt 8 folkemøter, og referat fra disse møtene finner du på kommunens hjemmeside.

Bærekraftige lokalsamfunn: Utstilling av elevprodukter

I tillegg til folkemøter har alle 7.klassingene i Namsos vært engasjert i et opplegg hvor de har utarbeidet og presentert sine forslag for framtida.

Disse forslagene er nå utstilt rundt omkring i kommunen: du kan se dem på biblioteket/innbyggertorget i Namsos, i glassgangen på Namdalshagen, og på innbyggertorget på Namdalseid. Her vil de stå til 1.mai, som er siste frist for å komme med innspill til planene. Vi håper flest mulig tar seg en tur og ser på hva elevene foreslår, for at Namsos skal bli en enda bedre kommune å bo i!

Du finner bilder av prosjektene fra Bærekraftige lokalsamfunn på vår hovedside om nye kommunale planer.

Videregående skole: hva skal til, for at elevene skal trives og ha det bra?

Mandag 27.mars var det elevene ved videregående skole sin tur å komme med innspill, da fikk de besøk ikke bare fra kommunen, men også fra fylkeskommunen, som har startet arbeidet med fylkets kulturplan for barn og unge, og med frivillighetsplan for fylket.

Elevrådet stilte med to representanter fra hver klasse, og gjennom en halvannen times arbeidsøkt fikk de komme med sine innspill, både individuelt og gjennom gruppevis arbeid med en digital spørreundersøkelse. Her ble de bedt om både å si noe om hva de trenger for å ha det bra, hva de har i dag som betyr noe for dem, og å komme med forslag og ønsker om hvordan kommune og fylke kan tilrettelegge for en god fritid og framtid, for ungdommene våre.

Videre arbeid: flere målgrupper!

Arbeidet med å innhente innspill fortsetter ut april, og neste opplegg er en spørreundersøkelse for alle grunnskoleelevene i Namsos. Det jobbes også for å få innspill fra studentene ved NORD universitet.

Har du innspill til kommunens nye planer?

Alle er velkomne til å komme med sine innspill til de nye planene, ut april! 

På vår hovedside om nye kommunale planer kan du lese mer og komme med innspill.

Vi takker for alle gode innspill vi har mottatt så langt, og ønsker alle en riktig god påske!