AktivA - aktiv med artrose

AktivA er et gruppetilbud for artrosepasienter. 

Fysioterapitjenesten startet artroseskole i Namsos kommune våren 2021.

Det er oppstart av nye kurs vår/høst.

Kursene holdes på fysioterapiavdelingen, Namsos helsehus.

Artroseskole (3 timer undervisning) koster 300,-. For individuell trening i gruppe betaler pasienten egenandel etter takstplakat.

Målgruppen er pasienter over 35 år som har symptomer og funn som indikerer artrose i hofte og/eller kne eller degenerativ meniskskade.

Hva er Aktiv med artrose?

Aktiv med artrose er et program med hensikt å implementere internasjonale retningslinjer for artrose i klinisk praksis. Disse retningslinjene vektlegger informasjon, trening og råd om vektreduksjon (for de med overvekt). Målet er at alle artrose pasienter i Norge skal bli tilbudt denne kunnskapsbaserte behandlingen tidlig i sykdomsforløpet.

Hvordan foregår kursene?

Deltakelse i AktivA innebærer at man først deltar på pasientundervisning hvor pasientene skal få bedre innsikt i artrosesykdommen, behandling av denne og hva de selv kan gjøre for å bedre sine symptomer. Deretter vil pasientene gjennomgå et 6-8 ukers individuelt tilpasset treningsprogram med trening to ganger i uken som man i samråd med sin fysioterapeut kan velge å gjøre individuelt eller i gruppe.

Før oppstart og etter 3, 12 og 24 måneder vil pasientene også besvare et elektronisk spørreskjema (kan sendes i post for de som ikke har mulighet til å besvare elektronisk).

Hvorfor delta på kurs?

Artrose er en degenerativ leddsykdom som rammer 5 % i alderen 35-54 år. Forekomsten er økende med økende alder. Det finnes ingen behandling som kan forhindre at artrose oppstår eller helbrede tilstanden. Behandlingen går ut på å redusere symptomer og forbedre funksjonen i leddet.

Aktiv med artrose er for deg som:

  • har symptomer og funn som indikerer artrose i hofte og/eller kne
  • har degenerativ meniskskade (som vi i dag vet er et tidlig tegn på kneartrose)
  • er eldre enn 35 år

Aktiv med artose er ikke for deg som:

  • har annen årsak til plagene (for eksempel kreft, inflammatorisk leddsykdom)
  • har andre sykdommer/plager som gir mer dominerende plager enn artrosesykdommen (for eksempel fibromyalgi, kronisk generalisert smerte)
  • tidligere er operert med protese på affisert side

På AktivA sine hjemmesider finner du mer informasjon om hva AktivA er.

På helsenorge sine sider finner du informasjon om egenandeler hos fysioterapeut.

Adresse

Besøk oss:

Fysio- og ergoterapitjenesten,

Prestegårdsstien 4, 7804 Namsos 

Vi holder til i første etasje ved hovedinngangen til Namsos Helsehus.

Send post til oss:
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA