1000 år på jobb for innbyggerne - Namsos kommune

Namsos kommune

1000 år på jobb for innbyggerne

1000 år på jobb for innbyggerne

Denne uka ble en eksklusiv gruppe ansatte i Namsos kommune hedret for sin innsats gjennom til sammen mer enn 1000 år.

28 jubilanter deltok på en høytidelig middag på Tinos sammen med ordfører Frode Båtnes og kommunedirektør Jostein Grimstad. Jubilantene har jobbet i henholdsvis 40 og 30 år i Namsos kommune.

Mellom hyggelig prat om historier og opplevelser fra mange år i kommunal tjeneste, to-retters middag og utdeling av kunstverk signert Arnold Dahlslett, holdt kommunedirektøren tale til jubilantene.

Takket for innsatsen

Grimstad la i sin tale vekt på betydningen som kommunen har for den enkelte innbygger og samfunnet som helhet.

Alle bor vi i en kommune, og mangfoldet og bredden i en kommunes arbeid gir rom og behov for mange typer kompetanse hos de ansatte, sa kommunedirektøren til jubilantene.

Kommunedirektøren la til at vi i Norge er i en heldig særstilling med tanke på kvaliteten på velferd og tilbud som vi mottar fra det offentlige. Grimstad la til at Namsos kommune har mange engasjerte ansatte som strekker seg langt for å legge til rette for både enkeltindivider og samfunnet.

Kommunedirektør Jostein Grimstad uttrykte i sin tale takknemlighet for innsatsen fra hver og en av jubilantene, som til sammen altså har jobbet over 1000 år i Namsos kommune.

Dette er jubilantene

Gruppebilde av glade menn og kvinner. - Klikk for stort bildeJubilanter ble takket for 40 og 30 år på jobb for innbyggerne i Namsos kommune. Sammen med jubilantene var ordfører Frode Båtnes og kommunedirektør Jostein Grimstad (begge lengst til venstre). Namsos kommune

Karin Anna Elisabet Bergström, Reidun Drange, Ivar Stenvik og Ella Kristine Skjærvik har alle jobbet hele 40 år for Namsos kommune.

Rekken av ansatte som fikk takk for 30 år i kommunal tjeneste var lengre: Trude Helene Flakk, Anne Karin Waterloo Kleven, Mona Fossland, Elin Strøm Kjærstad, Mette Brustad, Per Kristian Holm, Aagot Synnøve Hatland, Eva Solem, Kristin Skorstad, Tove Nikoline Hines, Heidi Otterbekk Høyholm, Gunn Kristin Fjær Tausvik, Brit Marie Skage, Toril Helen Martinsen Bruun, Laila Merethe Stokmo, Eli Aagård Hasfjord, Turid Nordfjellmark, Oddrun Margrete Jekthammer, Odd Erik Fahsing, Torill Weiseth, Oddgeir Derås, Inger Lyng, Marita Fjær og Terje Vie.

Grethe Elisabeth Sitter, Anne Karin Nordbakk, Anne Margrethe Gansmo, Vegard Haugen, Hilde Ingebrigtsen og Toril Rigmor Ofstad Holthe har også alle jobbet 30 år i Namsos kommune, men var ikke til stede da bildet ble tatt.

Kontakt

Jostein Grimstad
Kommunedirektør
E-post
Mobil 95 84 81 48