Undervisningsopplegg Verdensdagen for psykisk helse

Organisasjonen Voksne for barn har tradisjon tro laget et undervisningsopplegg basert på årets tema for Verdensdagen for psykisk helse

Voksne for barn: Vi trenger hverandre. Løft blikket!

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er «Vi trenger hverandre. Løft blikket!»

Ingen er bare det du ser. Men vi trenger at noen ser det.

Hvert år lager Voksne for Barn undervisningsopplegg for skole og barnehage til bruk på Verdensdagen for psykisk helse. Årets opplegg er nå klart.

Du finner undervisningsopplegget på hjemmesiden for Verdensdagen for psykisk helse.