Meld inn feil til kommunen

I Namsos kommune kan du melde inn avvik ved bruk av appen Civis Innbygger innenfor områdene veg, gatelys, forurensning, vann, avløp og parkering.

Namsos kommune behandler henvendelser fortløpende og gir tilbakemelding på status etter hvert som avvikene lukkes. Civis Innbygger erstatter den tidligere appen Borgermelding.

Last ned appen

  • Civis er en gratis app som du kan laste ned på mobiltelefon eller nettbrett
  • Last ned appen i App Store eller Google Play
  • Appen heter Civis Innbygger

Kontaktskjema

Hvis du ikke kan laste ned appen, så kan du melde inn feil via kontaktskjemaet nedenfor:

Kontakt

Vakttelefoner for vann og avløp
Mobil 90 52 75 81

Vannlekkasje, tett kloakk, offentlig ledning.

  • På dagtid skal du ringe telefonnummer 74 21 71 00.
  • Du kan ringe vakttelefonen hvis du har behov for hjelp etter ordinær åpningstid. Etter kl. 15.30.
Tavlåa vannbehandlingsanlegg
Telefon 74 27 23 60
Kommunalteknikk, avdeling for veg
E-post
Telefon 74 21 71 00