Meld inn feil til kommunen

Borgermelding er en superenkel app for deg som innbygger hvor du kan melde fra om ulike forhold som er relevante for hjemkommunen din.

Innspill til kommuneplanen, be om å bli kontaktet av en byggesaksrådgiver, send melding om hærverk, forsøpling, hull i veien, mørke gatelys og opplevd tjenestekvalitet fra kommunen m.m.

Applikasjonen velger kommune for deg, basert på hvor i kartet du har plassert din sak.

Last ned appen

Hvis du ikke kan laste ned appen, så kan du melde inn feil via kontaktskjemaet nedenfor:

Kontakt

Vakttelefoner for vann og avløp
Mobil 90 52 75 81

Vannlekkasje, tett kloakk, offentlig ledning.

  • På dagtid skal du ringe telefonnummer 74 21 71 00.
  • Du kan ringe vakttelefonen hvis du har behov for hjelp etter ordinær åpningstid. Etter kl. 15.30.
Tavlåa vannbehandlingsanlegg
Telefon 74 27 23 60
Kommunalteknikk, avdeling for veg
E-post
Telefon 74 21 71 00