Forhåndskonferanse - Namsos kommune

Namsos kommune

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som byggherre ("tiltakshaver"), ansvarlig søker og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for tiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen.

Forhåndskonferanse kan benyttes ved alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven.

  • For tiltak hvor du kan søke om byggetillatelse på egen hånd (søknad uten ansvarsrett), kan du møte kommunen alene.
  • Dersom du er i tvil om tiltaket ditt er søknadspliktig eller ikke, kan du også bestille forhåndskonferanse.
  • For søknadspliktige tiltak som krever ansvarsrett, bør du som tiltakshaver og firmaet du har engasjert til å ta seg av hele søknadsprosessen (ansvarlig søker) delta i konferansen.
  • Konferansen avholdes før en eventuell søknad sendes kommunen. 

Aktuelle spørsmål kan være:

  • Hvordan skal vi tolke kommuneplanens bestemmelser for dette området?
  • Hvordan bør prosjektet utformes for å spille godt sammen med nærområdet?

Bestilling av forhåndskonferanse

Kriterier og vilkår

  • Kommunen plikter å avholde forhåndskonferanse dersom du som byggherre ("tiltakshaver"), eventuelt sammen med firmaet som står som ansvarlig søker, ønsker det.
  • Du skal på forhånd gi kommunen de opplysningene som er nødvendig for å forberede konferansen. Dette er som regel basiskart, tegninger av tiltaket og eventuell skriftlig beskrivelse av ønske om dispensasjoner.

Om søknadsprosessen

Du kan be om en forhåndskonferanse ved å fylle ut eget skjema som sendes til kommunen. Det er viktig at du skriver  hvilken adresse forhåndskonferansen skal handle om og hva tiltaket gjelder.

Andre informasjonskilder:

Du bestiller forhåndskonferanse på elektronisk skjema.

Saksbehandlingstid

Forhåndskonferanse skal avholdes senest to uker etter at du som tiltakshaver har sendt inn ønske om det.

Lover og retningslinjer

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos