Utepeis - Namsos kommune

Namsos kommune

Utepeis

Utepeis

Utepeisen må plasseres minimum fire meter fra nabogrensen, og minimum en meter fra bygninger på egen eiendom.

Du trenger ikke å søke dersom

  • utepeisen er frittliggende.
  • utepeisen er plassert minimum 4,0 meter fra nabogrensen.
  • utepeisen ikke er i konflikt med byggegrense mot vei, jernbane, friområde, sjø med mer.
  • avstand fra utepeis til bygninger på eiendommen er mer enn 1,0 meter.

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

  • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
  • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
  • Sentralbord: 08.00-15.30