Tekniske krav ved bruksendring - Namsos kommune

Namsos kommune

Tekniske krav ved bruksendring i eksisterende boliger

Tekniske krav ved bruksendring i eksisterende boliger

Ved bruksendring av rom innenfor en boenhet er det gjort unntak for enkelte tekniske krav. Dette gjelder kun hvis:

 • Boligen er fra før 1. juli 2011, det vil si at det ble søkt om byggetillatelse før denne datoen.
 • Rommet du vil endre ligger inntil et annet oppholdsrom, altså at rommene deler vegg, tak eller gulv.

Dersom rommet/rommene du ønsker å bruksendre oppfyller disse to vilkårene, vil følgende krav utgå: Tilgjengelig boenhet, planløsning, bad og toalett, bod og oppbevaringsplass, radon, utsyn og energi.

Minstekrav

 • Takhøyden kan være ned til to meter.
 • Det er nok med ett vindu i hvert rom.
 • Tilstrekkelig lysinnslipp får man hvis vinduet er stort nok til å oppfylle kravene til rømningsvindu.
 • Det stilles ikke krav til utsyn fra vinduet.
 • Du bestemmer selv hvor mye bodplass du vil ha.
 • Rommet må være isolert, men du bestemmer selv hvor mye isolasjon rommet trenger.
 • Rommet kan luftes med ventil og vindu hvis uteluften er god nok.
 • Det er ikke krav om at rommet skal være tilgjengelig for rullestolbrukere eller andre med nedsatt funksjonsevne.
 • Det er ikke krav til radonsperre og radonbrønn. Hvis du får for mye radon i rommet kan du løse dette med andre egnede tiltak.

Rommet må oppfylle bestemte krav

 • Krav om brannsikkerhet.
 • Krav om at bærekonstruksjoner må være sikre (gjelder særlig loft som ikke har oppholdsrom fra før).
 • Krav om at du må bygge så det ikke blir fukt, mugg og råte i rommet (spesielt viktig hvis du bygger i kjeller).
 • Krav om at rommet må være godt nok isolert og ventilert slik at det blir et behagelig inneklima uten støy. Det er anbefalt at oppholdsrom kan holde temperatur på minst 19 grader i løpet av vinteren.

Henvisning til aktuelle paragrafer finner du oppramset i byggteknisk forskrift (TEK17) § 1-2 åttende ledd.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på byggesakavdelingen.

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

 • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
 • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
 • Sentralbord: 08.00-15.30