Solcellepaneler – solfangere - Namsos kommune

Namsos kommune

Solcellepaneler – solfangere

Solcellepaneler – solfangere

Det finnes flere muligheter for å dekke energibehovet ved hjelp av fornybare energikilder, blant annet solenergi.

Solcellepanel

 • Strålingsenergi fra solen omdannes direkte til elektrisk energi i en solcelle.
 • Solceller sammenkoblet i et panel kan gi energi til avsidesliggende hytter, hus og tekniske anlegg, blant annet fyrlykter.
 • Bruk av solceller er en god løsning der man ikke kan knytte seg til det ordinære strømnettet.
 • Energien fra solceller brukes ofte til lys og elektriske apparater.

Solfanger

 • Strålingsenergi fra solen brukes til å varme opp en væske eller en gass.
 • Denne varmen kan nyttes til oppvarming av rom, tappevann, prosessvarme eller produksjon av strøm.

Må du søke?

 • Plassering av solcellepaneler/solfangere på bygg kan påvirke bygningens estetikk og utseende.
 • I Namsos kommune fritar vi for søknadsplikt for solcellepaneler/solfangere som er godt integrert i fasaden.
 • Selv om solcellepanelene/solfangerne er godt integrert i byggverkets fasade så kan det likevel oppstå tilfeller hvor de blir søknadspliktige.

Aktuelle kriterier som kan gjøre at de blir søknadspliktige:

 • Plassering nærmere nabogrense enn 4 meter
 • Plassering på antikvariske byggverk og kulturminner
 • Plassering rett ved siden av viktige antikvariske byggverk og kulturminner
 • I tillegg kan større frittstående anlegg bli søknadspliktige.

I likhet med andre tiltak som er unntatt søknadsplikt er tiltakshaver ansvarlig for at tiltaket utføres i samsvar med de krav som ellers følger av bestemmelser gitt eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Vi anbefaler at man kontakter byggesaksavdelingen for å avklare om tiltaket er søknadspliktig eller ikke.

Ta helst med bilder/tegninger.

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

 • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
 • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
 • Sentralbord: 08.00-15.30