Reparasjon av bygningstekniske installasjoner - Namsos kommune

Namsos kommune

Reparasjon av bygningstekniske installasjoner

Reparasjon av bygningstekniske installasjoner

Med reparasjon menes arbeid som er nødvendig for at installasjonen kan fungere som før.

 

Eksempler på  bygningstekniske installasjoner:

 • ventilasjonsanlegg
 • vann- og avløpsinstallasjoner
 • brannvarslingsanlegg 
 • sprinkleranlegg 
 • ledesystemer
 • heis

Du trenger ikke å søke dersom

 • det gjelder kun reparasjon av den bygningstekniske installasjonen 

Det er ikke lenger en forutsetning at reparasjon av installasjonen er begrenset til de installasjonene som er innenfor én bruksenhet eller branncelle.

I tillegg gjelder de materielle kravene i byggteknisk forskrift (TEK17)

Du må søke dersom

 • du skal gjøre endringer og oppgraderinger
 • det gjelder utvendig omlegging av vann- og avløpsledninger (krav til et ansvarlig foretak)

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

 • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
 • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
 • Sentralbord: 08.00-15.30