Nabosamtykke - Namsos kommune

Namsos kommune

Nabosamtykke, 4-metersgrense

Nabosamtykke, 4-metersgrense

Byggverk skal plasseres minst 4 meter fra grensen til naboen. For bygg med gesimshøyde over 8,0 meter skal avstanden være minimum byggverkets halve høyde. Plangrunnlaget kan imidlertid gi en annen avstandsbegrensing, og da er det denne som gjelder.

Avstanden til nabogrensen måles fra byggverkets fasadeliv.  Hvis tilbygg eller lignende, f.eks. veranda, er forbundet med bygningen, skal avstanden til nabogrense måles fra tilbygget

Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt ovenfor eller i nabogrense:

a. når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke, eller
b. ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak.

Mindre tiltak i denne sammenhengen er bygning hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m2. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for andre mindre tiltak som ikke kan måles etter Norsk Standard NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger.

Mindre tiltak kan eksempelvis være:

  • Frittliggende bygg på inntil 50 m2 som ikke skal benyttes til varig opphold eller beboelse
  • Støttemurer som ikke er spesielt omfangsrike

Nabosamtykke - skjema

Informasjon om nabovarsel (Direktoratet for byggkvalitet)

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

  • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
  • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
  • Sentralbord: 08.00-15.30