Hybel - Namsos kommune

Namsos kommune

Hybel

Hybel

Utleie av deler av bolig, eksempelvis ett eller flere oppholdsrom, er ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

  • Vi forutsetter at bruken av arealene er i tråd med tidligere godkjenninger. 
  • Vær oppmerksom på at endring av bruk, for eksempel endring fra bod til soverom, er søknadspliktig. 

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

  • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
  • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
  • Sentralbord: 08.00-15.30