Graving for kabler - Namsos kommune

Namsos kommune

Graving for kabler

Graving for kabler

Du trenger ikke å søke dersom

  • det er graving for kabler for elektrisitet, telesignaler, TV o.l.

Dette gjelder ikke bare nye kabler, men også reparasjoner, utskiftinger og kapasitetsutvidelser.

Tilhørende innretninger som f.eks. fordelerskap, forsterkere o.l. er så små tiltak at de er unntatt. Det er en forutsetning at tiltaket er mindre.

Du må søke dersom

  • det er graving av lengre kabelstrekninger (kabler) i utmark og høyfjell

Du må også søke ved graving av kortere kabelstrekninger hvis det er store kabler

Mer informasjon finner du i Byggesakforskriften

Gravemelding
Gravemelding skal leveres ved graving på offentlig grunn. Arbeid kan ikke starte opp før det er gitt tillatelse fra kommunen. Gjelder all graving/arbeid i jord, for eksempel graving av tomt, drenering, grøft, pilarer, gjerdepåler, merkepinner, p-plass osv.

Skjema for gravemelding

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

  • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
  • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
  • Sentralbord: 08.00-15.30