Fasadeendring - Namsos kommune

Namsos kommune

Fasadeendring

Fasadeendring

Hvis du skal endre fasaden på en bygning er det flere forhold som avgjør hvordan tiltaket skal varsles før en kan sette i gang. Dette vil være forhold som

  • eiendommens planstatus
  • boligens alder og tidstype.

Ta gjerne kontakt med oss slik at vi kan avklare forholdene rundt ditt tiltak.

Du trenger ikke å søke dersom

  • det skal skiftes vinduer og dører til nye av likt utseende

Søknad er nødvendig hvis

  • det skal utføres vesentlig fasadeendring
  • du skal gjøre fasadeendring på verneverdige hus

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

  • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
  • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
  • Sentralbord: 08.00-15.30