Dispensasjon - Namsos kommune

Namsos kommune

Dispensasjon

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller endre noe som er i strid med lov, forskrift og reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke dispensasjon fra regelverket. Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

 Når det søkes om dispensasjon, kan kommunen tillate at det gjøres unntak fra bestemmelser og planer.

De forskjellige områdene i kommunen har ofte forskjellige bestemmelser, så du må finne ut hva bestemmelsene er for den eiendommen du skal bygge på, og om det er nødvendig å søke om dispensasjon.

Byggesaksavdelingen kan gi deg informasjon om hvilke bestemmelser som kommunen har i de enkelte områder. Dette kan for eksempel være kommuneplanens bestemmelser, reguleringsbestemmeler, bebyggelsesplan eller parkeringsforskrift.

Eksempler på situasjoner der det er nødvendig å søke om dispensasjon:

 • Der plassering av en bygning du ønsker å sette opp er i strid med regulert byggegrense for den aktuelle eiendommen (i strid med plan).
 • Der du ønsker å lage et tilbygg til egen bolig som er nærmere nabogrensa enn 4 meter (i strid med bestemmelse i plan- og bygningsloven)

Hvordan søker du om dispensasjon?

Skriv et eget brev eller bruk kommunens skjema

Søknaden må inneholde opplysninger om:

 • hvem som er tiltakshaver og søker (dersom dette ikke fremgår av byggesaken)
 • hvilken eiendom søknaden gjelder (adressen)
 • hva prosjektet omfatter (dersom dette ikke fremgår av byggesaken)
 • hva du søker dispensasjon fra, og eventuelt hvor stort avviket er
 • tiltaket er permanent eller midlertidig
 • at dispensasjonen er nabovarslet

Hvis prosjektet ditt er unntatt fra søknadsplikt, men likevel avhengig av dispensasjon, må du også legge ved tegninger og situasjonsplan.

Hva koster det?

 • Prisen for behandling av søknad om dispensasjon er det samme uavhengig av om du får innvilget dispensasjon eller ikke.
 • Denne prisen kommer i tillegg til ordinær betalingssats i byggesaken.

Hvor lang tid tar saksbehandlingen?

 • For dispensasjonssaker som gjelder bestemmelser i arealplaner gjelder ikke fristene.
 • For andre dispensasjoner i byggesaker gjelder 12 ukers frist for kommunen.

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

 • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
 • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
 • Sentralbord: 08.00-15.30