Basseng - Namsos kommune

Namsos kommune

Basseng

Basseng

Hvis du ønsker et permanent basseng må du ta kontakt med et profesjonelt foretak som kan stå ansvarlig for utbygging og omsøking av bassenget ditt.

 Det er krav om installasjon av vannmåler for basseng.

Du trenger ikke å søke dersom

 • bassenget er mindre 20 cm dypt, er plassert oppå terrenget uten at det gjøres inngrep i terrenget
 • tiltaket ikke kommer i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven
 • bassenger er plassert bare midlertidig på eiendommen, og som ikke skal stå lengre enn to måneder

Dette er likevel forutsatt at alle bestemmelser i plan- og bygningsloven, forskrifter, regulerings- og kommuneplan o.l. følges.

Du må søke dersom

 • dersom du ønsker å plassere et basseng midlertidig, for en periode lengre enn 2 måneder, men kortere enn to år, så må du søke kommunen, 
 • I slike tilfeller sender du inn en søknad om ansvarsrett til kommunen.

Krav om sikring

 • Basseng, brønn, dam o.l. skal til enhver tid være sikret og utformet slik at personer ikke faller uti. Dette er grunneiers ansvar.
 • Overdekking eller overbygging av basseng, brønn eller åpen beholder for væske må være utført av solide materialer og være godt festet til forsvarlig fundament.
 • Dersom trevirke benyttes til overdekking, må dekket være utført av planker som tåler hendelig belastning, f.eks. barns lek.
 • Har overdekkingen eller overbyggingen lokk (dør), må dette være utført i solide materialer og være forsynt med forsvarlig lås eller annet stengsel, slik at det ikke lett kan løftes av eller skyves til side.
 • Gjerde rundt basseng, brønn eller åpen beholder for væske bør gå helt ned til marken, være minst 1,50 m høyt og ha solid fundament.
 • Port eller grind bør ha solid lås eller annen lukningsanordning.
 • Gjerde med port eller grind, må være utført av solide materialer og være så tett at barn ikke kan komme gjennom det.
 • Overdekking, overbygging, lokk, lås og gjerde med port eller grind må holdes i forsvarlig stand.

Se plan- og bygningsloven § 28-6.

Ansvarsforhold

 • Grunneieren er ansvarlig for at anlegg er sikret.

 • Er grunnen bortleid mer enn 2 år, påhviler ansvaret leieren (festeren).

 • Blir anleggene kun brukt av noen som ikke er ansvarlig etter foranstående regler, er det brukeren som har ansvaret.

Se plan- og bygningsloven § 28-6, annet ledd

Avstandskrav

 • Utgangspunktet er at  basseng skal plasseres 4 meter fra nabogrense.
 • Kommunen kan godkjenne basseng nærmere nabogrense enn 4 meter ved samtykke fra nabo, eller ved en konkret vurdering.
 • I en slik vurdering er det ikke bare høyde over terreng som er avgjørende, men også bassengets størrelse og eventuelle tilhørende konstruksjoner (sikkerhetsgjerde/innhengning, stupebrett, platting, terrasse o.l.).

Se  plan- og bygningsloven § 29-4

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

 • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
 • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
 • Sentralbord: 08.00-15.30