Bad - Namsos kommune

Namsos kommune

Bad

Bad

Du trenger ikke å søke dersom

 • det er ombygging av våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet
 • det er bygging av nytt våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet
 • det er bygging av våtrom i nytt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal for tilbygget er over 50 m2 og hvor tilbygget ikke skal brukes som selvstendig bruksenhet
 • det er ombygging og nybygging av flere våtrom i forskjellige bruksenheter (f. eks. i blokker) så lenge arbeidene ikke berører skille mellom bruksenhetene (at brannskillene ikke brytes)

Byggteknisk forskrift - utfyllende informasjon

Du må søke dersom

 • arbeidene bryter skille mot annen bruksenhet (brannskille, lydskille) 
 • det er bygging av våtrom i nybygg
 • det er våtrom i nytt tilbygg over 50 m2

Byggteknisk forskrift - utfyllende informasjon

Ansvar/skader

 • Når byggearbeider i våtrom ikke alltid lenger er søknadspliktige, er du som eier ansvarlig for at våtrommet tilfredsstiller forskriftskravene.
 • Foretak som utfører byggearbeidene vil ha et privatrettslig ansvar for sitt arbeid, men vil ikke være ansvarlig overfor bygningsmyndighetene i kommunen.
 • I boligblokker kan det være nødvendig å hente inn kvalifiserte fagfolk til å vurdere om arbeidene vil være innenfor en bruksenhet (ikke bryter branncelle), for eksempel ved skifte av sluk.
 • Vi anbefaler generelt at du alltid benytter kvalifiserte fagfolk ved rehabilitering av bad.

De alvorligste skadene i våtrom skyldes lekkasjer fra innstøpte rør og fuktskader fra utettheter i vegger og gulv. Disse skadene er ikke alltid synlige. Ved ombygging må årsaken til fuktskadene elimineres og alt fuktskadet materiale fjernes.

Eldre bad ble ikke laget for å tåle så store påkjenninger som bad utsettes for i dag, verken med hensyn til fuktbestandighet, vanntetthet eller ventilasjon. Å fjerne badekar og dusje rett på gulvet, fører ofte til lekkasjer. Dette må du ta hensyn til ved ombygging av eksisterende bad.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på byggesaksavdelingen.

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

 • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
 • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
 • Sentralbord: 08.00-15.30