Bad, vaskerom, våtrom - Namsos kommune

Namsos kommune

Bad, vaskerom, våtrom

Bad, vaskerom, våtrom

I bolig inngår bad, dusjrom og vaskerom i begrepet våtrom.

Du trenger ikke å søke dersom

 • det er ombygging av våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet
 • det er bygging av nytt våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet
 • det er bygging av våtrom i nytt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal for tilbygget er over 50 m2 og hvor tilbygget ikke skal brukes som selvstendig bruksenhet
 • det er ombygging og nybygging av flere våtrom i forskjellige bruksenheter (f. eks. i blokker) så lenge arbeidene ikke berører skille mellom bruksenhetene (at brannskillene ikke brytes)

Byggteknisk forskrift - utfyllende informasjon

Du må søke dersom

 • arbeidene bryter skille mot annen bruksenhet (brannskille, lydskille) 
 • det er bygging av våtrom i nybygg
 • det er våtrom i nytt tilbygg over 50 m2

Byggteknisk forskrift - utfyllende informasjon

Ansvar/skader

 • Når byggearbeider i våtrom ikke alltid lenger er søknadspliktige, er du som eier ansvarlig for at våtrommet tilfredsstiller forskriftskravene.
 • Foretak som utfører byggearbeidene vil ha et privatrettslig ansvar for sitt arbeid, men vil ikke være ansvarlig overfor bygningsmyndighetene i kommunen.
 • I boligblokker kan det være nødvendig å hente inn kvalifiserte fagfolk til å vurdere om arbeidene vil være innenfor en bruksenhet (ikke bryter branncelle), for eksempel ved skifte av sluk.
 • Vi anbefaler generelt at du alltid benytter kvalifiserte fagfolk ved rehabilitering av bad.

De alvorligste skadene i våtrom skyldes lekkasjer fra innstøpte rør og fuktskader fra utettheter i vegger og gulv. Disse skadene er ikke alltid synlige. Ved ombygging må årsaken til fuktskadene elimineres og alt fuktskadet materiale fjernes.

Eldre bad ble ikke laget for å tåle så store påkjenninger som bad utsettes for i dag, verken med hensyn til fuktbestandighet, vanntetthet eller ventilasjon. Å fjerne badekar og dusje rett på gulvet, fører ofte til lekkasjer. Dette må man ta hensyn til ved ombygging av eksisterende bad.

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

 • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
 • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
 • Sentralbord: 08.00-15.30