Avslutning av gamle byggesaker - Namsos kommune

Namsos kommune

Avslutning av gamle byggesaker

Avslutning av gamle byggesaker

Mindre byggetiltak uten ansvarlige foretak

  • Enkelte byggetiltak blir omsøkt og gjennomført uten ansvarlige foretak.
  • I de tilfellene er det tilstrekkelig med en bekreftelse fra deg som tiltakshaver om at arbeidet er utført i tråd med tillatelsen.

Ta kontakt med oss på byggesaksavdelingen hvis du har spørsmål.

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

  • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
  • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
  • Sentralbord: 08.00-15.30