Midlertidig botilbud (nødssituasjon)

Er du i en akutt situasjon?

NAV skal hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn.

Hvis du ikke har bolig kan du lese mer om midlertidig botilbud på Nav sine nettsider

Søknadsskjema om midlertidig botilbud - papirversjon

Kontakt

NAV
Telefon 55 55 33 33


Telefontid: 
Mandag-fredag 08.00–15.00.

Om du ønsker timeavtale på Jøa eller Namdalseid må du ta kontakt med NAV Namsos.

Adresse

Postadresse: Postboks 54, 7801 NAMSOS
Besøksadresse: Sandgata 15, Namsos (ved politistasjonen)

Åpningstider

Alle hverdager: Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 09.00-14.30