SFO-tilbud

SFO-tilbud

Sørenget har SFO for elever fra 1. til 4. klasse. Karin Wågan er SFO ansvarlig.