Informasjon om skolen

Sørenget oppvekstsenter er en liten fådelt skole 1,2 mil nord for Namsos. 

Sørenget er en liten barneskole i Namsos kommune. Her går det 56 elever og det er 11 ansatte. Skolen har som motto «Alle skal med». Våre verdier er nærhet, gode relasjoner, fellesskap og samhold og kompetanse. 

Vi er en skole som liker å jobbe kreativit og aktivt, og gjennom skoleåret har vi flere spennende prosjekter. De ansatte er opptatt av at elevene lærer ved å jobbe sammen, være aktive, kreative og ved å utforske. 

Hvert år er vi med på nasjonale aktiviteter som «BlimE dansen» og «Mattemaraton». Vi har også i flere år deltatt i «Den naturlige skolesekken», en nasjonal satsning på bærekraftig utvikling, som inngår i vår uteskole.

Dette er en veibeskrivelse hvordan du kommer hit