For ansatte

Informasjonsside om Korona til ansatte

  • Lønnslipp (brukes når du er pålogget på jobb-PC)
  • Office365 - du kan logge inn på jobb-PC eller privat PC

IT-Support
Tlf. 909 70 202
Besøksadresse: Sverres gate 25.

Resette passord

Send melding PASSORD til 951 59 929

Interne skjema

Interne skjema som egenmelding, permisjonssøknad m.m. finner du på Intranett.

På kommunens hovedside kan du lese mer om etiske retningslinjer, politiattest, pensjon, HMS m.m.