Kan barn komme i barnehagen/på skolen med rennende nese/lette symptomer?

Kan barn komme i barnehagen/på skolen med rennende nese/lette symptomer?

Når skal barn med luftveissymptomer være hjemme og når kan de komme tilbake i skole?

Nå som de aller fleste i den voksne befolkningen er vaksinert, kan koronavirusinfeksjon i økende grad håndteres som andre luftveisinfeksjoner. Råd for når barn bør være hjemme får du på helsenorge sine nettsider.