Miljøfyrtårnsertifisering av Namsos kommune

Namsos kommune skal være med på omskiftning til et grønt samfunn og være en foregangskommune innen miljø- og klimatiltak. Som en del av dette arbeidet skal kommunen miljøfyrtårnsertifiseres.  

Hva er miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning og et verktøy for miljøledelse driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Miljøledelse er systematisk og kontinuerlig arbeid med å redusere negative effekter på klima og miljø, og forbedre de positive effektene.  

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter og kommuner som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.  

Arbeidet med sertifiseringen ble vedtatt i handlingsprogram med økonomiplan 2022–2025.  Arbeider startet opp i januar 2024.  

I EU er Miljøfyrtårn likestilt med ISO 14001 og EMAS som verktøy for sertifisering og miljøledelse.  

Hvordan jobber vi med dette?

Kommunen sertifiseres etter hovedkontormodellen. Det betyr at hovedkontoret (kommuneadministrasjonen) sertifiseres først, deretter underliggende enheter. Alle underliggende enheter i kommunen skal sertifiseres, det vil si alle barnehager, skoler, sykehjem, hjemmebaserte tjenester, omsorgsboliger, kontorbygg, kulturhuset, idrettsanlegg, brannstasjon osv. 

Etterhvert vil det bli mulig å komme med innspill til hvordan Namsos kommune kan minske sin påvirkning på klima og miljø.

Mer om Miljøfyrtårn og Stiftelsen Miljøfyrtårn

Vil du vite mer om Miljøfyrtårn og Stiftelsen Miljøfyrtårn? Besøk miljofyrtarn.no for mer informasjon. 

Artikkelliste