Tømmekalender MNA

Lurer du på når renovasjonsbilen kommer for å tømme beholderne neste gang?

På hjemmesiden til MNA kan du skrive inn adressen, så kommer det opp en liten oversikt over hvilket avfall som hentes neste gang. Du kan også få opp tømmedatoer for hele året, eller en oversikt over de nærmeste returpunktene til adressen.

Tømmekalender MNA