Visjon og verdier

Fellesnemnda for nye Namsos kommune behandlet i sitt møte 14.12.19 forslag til visjon, og vedtok enstemmig "Sammen skaper vi muligheter" som visjonen for den nye kommunen. Det ble pekt på at når tre kommuner i 2020 blir en ny kommune så skaper det nettopp muligheter. 

Visjon

Visjonen for nye Namsos kommune skal være retningsgivende og ligge til grunn for alt av kommunens virksomhet framover. Visjonen skal kunne benyttes av alle kommunale fagområder, og samtidig være noe alle innbyggere kan kjenne seg igjen i og relatere seg til. 

Her er en framstilling av visjon, hovedmål, forslag til strategier/ innsatsområder i samfunnsplanen, og noen av de viktigste verktøy for å nå målene, oppsummert i "Strategihus for Namsos kommune":

Visuell framstilling av visjon, hovedmål, forslag til strategier/ innsatsområder i samfunnsplanen, "Strategihus for Namsos kommune" - Klikk for stort bilde

Hovedmålene for Namsos kommune er knyttet til dialog og samhandling med innbyggerne, kvalitet og kompetanse i tjenesteutøvelsen, og vekst og utvikling for å møte utfordringene som befolkningsutviklingen viser. I tillegg skal det være et klart hovedmål at Namsos kommune har en robust økonomi.

Verdier

I arbeidsgiverpolitisk plattform for den nye kommunen er verdiene åpen, inkluderende og engasjert lagt til grunn. Disse verdiene skal prege kommunen og kommunens ansatte i møte med hverandre, og i møte med innbyggerne. Verdiene innebærer at alle skal bli møtt med ærlighet, tydelighet og forutsigbarhet, alle skal bli sett, hørt og behandlet med respekt, og alle skal vise initiativ, handlekraft og omsorg.