Utvalg for folk - Namsos kommune

Namsos kommune

Utvalg for folk

Utvalg for folk

Medlemmer:

 • Venke Heimdal, AP, leder                      
 • Cato Berg, AP, nestleder                                 
 • Trine Fagerhaug, AP                                   
 • Frank Grydeland, AP                                                  
 • Evelyn Grunnan, AP
 • Lars Østring, SV              
 • Ida Torsdatter Kristensen, R
 • Kåre Kvåle, SP
 • Nina Edel Damås, SP
 • Peder Ingvaldsen, SP
 • Iren Halbostad, H        

Varamedlemmer:                                                                                 

Varamedlemmer for Arbeiderpartiets medlemmer:

 1. Håvard Sæther (AP)
 2. Trine Oksdøl (AP)
 3. Tom Cato Aune (AP)
 4. Tove Helene Fossland(AP)
 5. Karin Sinnes (AP)
 6. Terje Adde (Uavhengig)
 7. Else Marit Nilsen (AP)

Varamedlemmer for SV sitt medlem:

 1. Kåre Aalberg (SV)
 2. Hilde Guddingsmo (SV)

Varamedlem for Rødt sitt medlem:

 • May Sissel Utvik (Rødt)
 • Marion Fust Sæternes (MDG)
 • Jon Olav Skreddernes (KRF)

Varamedlemmer for SP sine medlemmer:

 • Ingri Langaas Mausner (SP)
 • Marika Aakervik Pedersen (FRP)
 • Svenn Kaldahl (SP)
 • Gunn Ågot Leite (SP)
 • Rune Wik (SP)

Varamedlemmer for Høyre sitt medlem:

 • Nils Sigurd Klykken (H)
 • Silje Sandnes (H)
 • Geir Tore Buvarp (H)