Ungdomsråd - Namsos kommune

Namsos kommune

Ungdomsråd

Ungdomsråd

Alle saker som gjelder ungdom skal forelegges ungdomsrådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Formålet med ungdomsrådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder ungdom.

Det er kommunestyret i kommunene og fylkestinget i fylkeskommunene som selv velger ungdomsrådet. Ungdomsrådet skal ha en valgperiode på inntil to år, og medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

Medlemmer i ungdomsrådet 2021/2022:

 • Morten Hustad Andersen, Olav Duun videregående skole - leder
 • Hedda Emilie Gjertsås, Olav Duun videregående skole, - nestleder
 • Lars Fredrik Bruheim Fjellet, Bangsund skole
 • Judith Mathea Berre, Bjørkly skole
 • Liam Sæther, Høknes ungdomsskole
 • Knut Arvid Leithe, Jøa skole
 • Sveinung Alfsen, Namdalseid skole
 • Eirill Guddingsmo Einvik, Namsos ungdomsskole
 • Periander Romstad, Otterøy skole
 • Julius Thorvaldsen, Statland skole

Vara:

 • Siv Jonassen, Olav Duun videregående skole
 • Andreas Knutsen Marsfjell, Olav Duun videregående skole
 • Jonas Lysberg Brønlund, Bangsund skole
 • Ella Brattgjerd, Bjørkly skole
 • Ida Melgård Kristiansen, Høknes ungdomsskole
 • Tora Tingstad Ugseth, Jøa skole
 • Jasmine Olsen, Namdalseid skole
 • Kristoffer Husvik, Namsos 
 • Vetle Gartland Nygård, Otterøy skole
 • Odin Skjengen-Hågensen, Statland skole

Kontakt

Kari Nielsen Thorsen
Rådgiver
E-post
Telefon 97 51 39 19