Eldrerådet

Eldrerådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder eldre. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken.

Eldrerådet kan ta opp saker på eget initiativ.

Eldrerådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner.

Møteplan, medlemmer og kontaktinfo, eldrerådet

Kontakt

Ingvill Dahl
Sekretær
E-post
Mobil 46 89 88 49

Politisk sekretariat.