Eldrerådet - Namsos kommune

Namsos kommune

Eldrerådet

Eldrerådet

Eldrerådet skal være et rådgivende organ for kommunen, og skal kunne uttale seg om alle forslag som gjelder levekår for eldre i kommunen.

Leder: Jørund Sandnes
Tlf.: 994 24 997             
E-postadresse: joerunsa@online.no

Oversikt over møter i eldrerådet og eldrerådets medlemmer finner du i kommunens innsynsportal.